LVVP ROM protocol


Leden die ROM'en via de LVVP ROM-portal, wordt gevraagd zich te houden aan drie verplichte meetmomenten, namelijk:


1. Begin- ofwel voormeting: deze wordt afgenomen tijdens de intake of start behandeling;


2. Tussenmeting: deze wordt afgenomen tijdens de behandelevaluatie(s). Bij langer lopende behandelingen dient men minimaal eens per drie maanden een ROM-meting af te nemen;


3. Eind- of nameting: deze wordt afgenomen tijdens de één na laatste therapiesessie van een DBC-traject van een jaar.

Voor het aanleveren aan SBG zijn alleen de voor- en nameting noodzakelijk. De LVVP pleit voor meerdere metingen tussen de voor- en nameting, om te voorkomen dat u geen nameting heeft. De voormeting is over het algemeen geen probleem; deze wordt door de meeste cliënten ingevuld. Het komt erg vaak voor dat cliënten geen nameting invullen, zeker als het de allerlaatste behandeling is en soms stopt een cliënt eerder dan verwacht. U loopt dan het risico dat u alleen voormetingen heeft en dus geen complete cases kunt aanleveren met zowel een voor- als een nameting! Tevens zijn tussenmetingen een goed moment om het verloop van de behandeling te bespreken en vast te leggen. Zie ook de paragraaf over responspercentages. Door de uniforme wijze van de meetmomenten en vragenlijsten beschikt de LVVP op termijn over ROM-data die geschikt zijn voor intern onderzoek.

 


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.