Ik heb er bezwaar tegen dat gevoelige data wordt doorgestuurd, hoe wordt privacy gewaarborgd?


 

Alle data wordt verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding. De gegevens die herleidbaar zijn naar een individuele cliënt (BSN, NAW e.d.) worden versleuteld opgeslagen in de database, zodat deze niet te herleiden zijn naar een cliënt. Bij het aanleveren van de gegevens aan SBG wordt gebruik gemaakt van een VECOZO-certificaat. Op dit moment is er geen opt-out optie.

 

SBG deelt de gegroepeerde resultaten met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben alleen inzicht in ROM-responspercentages zoals u dat afgesproken heeft in uw zorginkoopcontract. Zij hebben dus geen inzicht in uw (individuele) ROM-data. Bekijk meer informatie over het delen van informatie.

 

De aangeleverde gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele cliënten. De data wordt eerst gepseudonimiseerd voor het verstuurd wordt naar SBG.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.